BOARD OF DIRECTORS

YONCA YILDIRIM ÇÖRTENLİOĞLU


 


Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu has 19 years of experience as a Geological Engineer, Geographical Information Systems (GIS), Data Management system. She started her career in Alacer Gold as a  geologist, Database Dept. specialist  between 2003-2010. Then she worked as a database dept. manager between 2010-2012 in Yıldızlar SSS companies. She is currently working on Lidya Madencilik as a Çalık Company groups and responsible database and drafting coordinator. 

She completed Master Science degree in 2003 at Ankara University. She has six academic papers. ERGİN,M., KESKİN,Ş.,DUYMAZ,Ç.,YILDIRIM,Y. ve ALBAYRAK,H. (2001). Güneybatı Karadeniz Plaj Kumlarının Petrografisi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 01, 26-29 Haziran 2001, İstanbul, 715-724. , ERGIN,M., YILDIRIM,Y. and KESKİN,Ş., 2003. Geochemical exploration of beach sediments from the southwestern Black Sea. 6th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 7-11 October 2003, Ravenna, Italy. ERGİN, M., KESKİN, Ş., TURHAN-AKYÜZ, N., ALBAYRAK, H., YILDIRIM, Y. ve DUYMAZ, Ç. 1999. Marmara Denizi'nin Güney Kıta Sahanlığında Geç Kuvaterner Sedimentolojisi ve Tektonizması. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim, Isparta. s. 38., ERGİN, M., DOĞAN, U., KESKİN, Ş., DOĞRUEL, Z., ÖZBAY, S., DUYMAZ, Ç., YILDIRIM,Y., ALBAYRAK, H., AYDOĞDU, N., ARGUN, Ö. ve SARAÇOĞLU, B. 2000. Antalya Körfezi Plajlı Kıyılarında Sedimentolojik ve Jeomorfolojik Çalışmalar. 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 30 Mayıs-2 Haziran, s. 111-112., ERGİN, M., KESKİN, Ş., YILDIRIM, Y., DUYMAZ, Ç. and ALBAYRAK, Geochemistry of beach sediments from the southwestern Black Sea. Fourth International geology Symposium (ITGS IV), September 2001 Adana/Turkey, Abstract, p 71., ERGİN, M., DOĞAN, U., KESKİN, Ş., DOĞRUEL, Z., ÖZBAY, S., DUYMAZ, Ç., YILDIRIM, Y., ALBAYRAK, H., AYDOĞDU, N., ARGUN, Ö. ve SARAÇOĞLU, B. 2000. Antalya Körfezi plajlı kıyılarında sedimentolojik ve jeomorfolojik çalışmalar. 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 30 Mayıs-2 Haziran, s. 283-284.